Geschiedenis

Het is inmiddels 30 jaar geleden dat de islamitische gemeenschap in Huizen in de huidige moskee samenkomt voor aanbidding, binding en vermaning. De moskee kent een mooie geschiedenis waarbij vele vrijwilligers zich dag in dag uit hebben ingezet voor de realisatie van de moskee. Wij zullen de geschiedenis van deze realisatie uiteenzetten.

De jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw stonden in het teken van de gastarbeider. Gastarbeiders werden onder meer geworven in Marokko. Door de groei van de Marokkaanse bevolking in Huizen, nam de wil om samen te komen tot één centraal punt steeds meer toe. In de periode voorafgaand aan de bouw van de moskee, kwam de Marokkaanse gemeenschap samen in een onderkomen aan de Plecht. Na intensief overleg tussen de vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap (hierna: vertegenwoordigers) in Huizen en de gemeente Huizen (hierna: gemeente) leek het steeds meer op een kwestie van tijd om deze droom te realiseren.

Initieel werd er gesproken over de potentiële locatie van de moskee aan de studiostraat in Huizen. De gemeenteraad kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de studiostraat wellicht niet de ideale locatie was. Er heerste verbazing onder de vertegenwoordigers en de Marokkaanse gemeenschap. De meerderheid van de Marokkaanse gemeenschap ging er echter al van uit dat de moskee gebouwd zou worden aan de Studiostraat. De gemeente bood echter soelaas door een stuk grond aan te bieden in de ‘centrale zone’.

De toekenning van een stuk grond voor de bouw van de moskee op de Gooierserf (onderdeel van de ‘centrale zone’) werd een feit. De vertegenwoordigers deden een beroep op de moslimgemeenschap om een bijdrage te leveren aan de koop van het stuk grond. In een aantal maanden tijd waren de financiën op orde en werd de koopakte ondertekend bij de notaris.

Nadat de koopakte werd ondertekend, was het tijd om de tekenplannen definitief vast te leggen en geld te collecteren voor de bouw van de moskee. In deze periode werd er een beroep gedaan op de moslimgemeenschap om wederom een bijdrage te leveren. Met deze bijdrage werd de wens van de gemeenschap in Huizen, om tot één centraal punt te komen, daadwerkelijk gerealiseerd.

Nadat jaren zijn verstreken en velen van de Marokkaanse gemeenschap zich voortdurend hebben ingezet om de bouw van de moskee in Huizen te realiseren, was de totstandkoming van de moskee in nog geen drie jaar tijd, na ondertekening bij de notaris, verwezenlijkt. De bouw van de moskee was afgerond en de Islamitische gemeenschap in Huizen had een onderkomen voor religieuze doeleinden. Een droom die is uitgekomen, Alhamdulillah.

Wij danken een ieder die heeft bijgedragen aan de bouw van de moskee.