Ons Doel

De stichting heeft ten doel het behartigen van de geestelijke belangen van de moslims en het bevorderen van de dialoog tussen moslims en andere religieuze groepen in Huizen en omgeving. De Stichting Moskee An-Nasr tracht dit doel onder meer te bereiken door:

1. het begeleiden en ondersteunen van moslims op emotioneel, religieus en maatschappelijk vlak om zodoende als een volwaardige burger te fungeren in de Nederlandse maatschappij;

2. het juiste beeld van het islamitisch geloof uit te dragen;

3. de verschillende onderwijsbehoeften van moslims te vervullen;

4. het bevorderen van de integratie onder moslims in de Nederlandse maatschappij;

5. het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak;

6. het organiseren van open dagen en de moskee open te stellen voor geïnteresseerden door middel van rondleidingen en bijeenkomsten met andersdenkenden;

7. in samenwerking met de gemeente en verschillende maatschappelijke instanties vraagstukken bespreekbaar te maken en het hoofd te bieden aan maatschappelijke uitdagingen.

Activiteiten

De activiteiten die we uitoefenen zijn:
Elke dag, 365 dagen in het jaar, vijf gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Huizen en omgeving.
Wekelijks wordt er op vrijdag een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Huizen en omgeving.
Jaarlijks tijdens de ramadan:
De gebeden in de avond (taraweeh).
Het organiseren van de gelegenheid om gezamenlijk het vasten te verbreken.
Elk week volgen leerlingen in de leeftijdscategorie 6 tot 16 jaar Arabische en islamitische lessen.
Wekelijkse Koranlessen;
Het organiseren van lezingen. Hierbij worden aspecten van het islamitische geloof besproken of maatschappelijke kwesties.
De moskee openstellen voor geïnteresseerden middels rondleidingen.
Wekelijkse lessen voor vrouwen om de beheersing van de Nederlandse taal te bevorderen.

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de moskee? Volg ons dan nu op Facebook of Instagram

“Wie de tegenspoed van een moslim doet verdwijnen, zijn tegenspoed zal door Allah op de Dag des Oordeels verwijderd worden. En wie de tekortkomingen van een moslim verbergt, zijn tekortkomingen zullen door Allah op de Dag des Oordeels verborgen worden.”

Tirmidhi

“Allah de Almachtige toont Zijn barmhartigheid slechts aan de barmhartigen. Wees barmhartig voor degenen op de Aarde, zodat degenen in de Hemelen barmhartig zullen zijn voor jou.”

Tirmidhi en Abu Dawood

Learn good manners before seeking knowledge.

Malik ibn Anas

“Man intends one thing, but Allah intends another.”

Khalid ibn-Walid